Vi uppdaterar här med senaste informationen gällande status på våra konstgräsplaner

Gräsplanerna är stängda ikväll 21/9 konstgräs är öppet.

Publicerat: 2017-06-12 08:37:09