Konstgräsplanerna status

Vi uppdaterar här med senaste informationen gällande status på våra konstgräsplaner

Alla Konstgräsplaner är under renovering och påfyllning av granulat under perioden13/6 - 15/6

Publicerat: 2017-01-04 11:55:44