Vaccinera din klubb mot doping

Ser du någon risk att en medlem i din idrottsförening dopar sig? Kan det ske av misstag? Vad skulle din förening göra då? Finns en antidopingplan att ta hjälp av?

Det är nolltolerans mot doping i Nyköpings föreningsliv. För att visa att detta följs är föreningens kvalitetssäkringsarbete en förutsättning för att få föreningsbidrag.

Krav på vaccination mot doping är förutsättning för föreningsbidrag

För att få föreningsbidrag måste alla idrottsföreningar vaccinera sin klubb mot doping, enligt Riksidrottsförbundets preventions- och åtgärdspaket ”Vaccinera kubben – mot doping”. Detta måste vara genomfört senast hösten 2017.

Hur gör man?

Vaccinationen sker smidigt i fyra steg. Handledning samt diskussions- och utbildningsmaterial finns färdigt att ladda ner från Riksidrottsförbundets hemsida och är bara att börja använda.

Om vaccinera klubben

Klubben gör först en antidopinganalys och skapar sedan en egen handlingsplan för antidopingarbetet. Förutom de förebyggande åtgärderna så får föreningen en beredskap för att hantera dopingfall i praktiken.

Steg 1: Alla i föreningens styrelse gör ett kunskapstest
Steg 2: Ni för en diskussion om dopingfrågor
Steg 3: Ni upprättar en antidopingplan
Steg 4: Ni informerar om vaccinationen

Efter tre år är det dags att förnya vaccinationen mot doping. Även här erbjuder programmet en tydlig handlingsplan med utvärdering, diskussionsfrågor och uppdaterad

Nyköpings kommun erbjuder

Nyköpings Arenor på Nyköpings kommun erbjuder kvällsföreläsningar under mars månad, om förebyggande arbete mot dopning och om att vaccinera sin förening. I samarbete med Sörmlandsidrotten och Preventionssamordnare i Nyköpings kommun Emelie Nisu, görs en handlingsplan.

Datum för föreläsningar:

  • 14 mars 18,30-20.00
  • 20 mars 18.30 -20.00
  • 22 mars 18.30-20.00 (Inställd!)

Anmäl dig på föreläsning här