Lotteritillstånd

För att få anordna lotteri krävs tillstånd. Den myndighet som du söker tillstånd hos i Nyköpings kommun är Nyköpings Arenor. På den här sidan kan du söka tillstånd för lotteri.

Alla lotterier i Sverige styrs av lotterilagen. Det statliga organet för lotterier är Lotteriinspektionen.

Ansökan

Blanketter för ansökan om lotteritillstånd eller lotteriregistrering hittar du i högermenyn. En förening ska till sin ansökan bifoga:

  • stadgar
  • senaste verksamhetsberättelsen där den ekonomiska redovisningen framgår
  • protokoll från styrelsemöte där beslut om lotteri antogs samt
  • vem som är lotteriföreståndare

Avgift

Tillståndet/registreringen kostar 300 kronor. Tillståndet/beslutet skickas först efter det att Nyköpings kommun har mottagit betalningen.

Lotterikontrollant

Kommunen utser i samband med beslutet en lotterikontrollant som bland annat har en redovisningsskyldighet till tillståndsmyndigheten.

Kommunen tar ut en avgift av föreningen för kontrollantens arvode. Denna avgift är tre procent av lotteriets planerade insatsbelopp.