Kvalitetssäkring i föreningar

I Nyköping tycker vi att det är viktigt att våra föreningar håller en hög kvalitet. Därför ställer kommunen vissa krav på att din förening kan visa hur man arbetar med kvaliteten för medlemmarna. Det är också en förutsättning för att få föreningsbidrag.

Alla föreningar ska årligen redovisa hur man jobbar med kvalitetssäkringen, gärna genom ett avsnitt i sin verksamhetsberättelse. Exempel på frågeställningar som din föreningen kan behöva tänka igenom är:" Arbetar vi förebyggande mot segregation idag? Om ja – i så fall hur? Om inte – hur kan vi göra det?" "Är vår förening öppen för alla?" "Arbetar vi i riktning att föreningen ska bli öppen för alla?"
Ta gärna hjälp av diskussionsunderlaget och exemplet till höger när du gör din kvalitetssäkran.

Det föreningen bör gå igenom och kvalitetssäkra är följande punkter:

 • Droger
 • Alkohol
 • Tobak
 • Narkotika
 • Doping
 • Etik och moral
 • Integration/segregation
 • Våld
 • Mobbing
 • Fair Play/Vett & Etikett
 • Trafiksäkerhet
 • Miljö