Idrottsstipendium

Har din förening en medlem som gjort en prestation ut över det vanliga?

Föreningar verksamma i Nyköping kommun som har en medlem som presterat utöver det vanliga, kan få Nyköpings kommuns idrottsstipendium. Prestationen ska ha gjorts i samband med deltagande i olympiska spel, världsmästerskap, europeiska mästerskap samt och svenska mästerskap. Lägsta ålder för att erhålla stipendiet är 13 år.

Bidrag

Nivå 1 OS Guldmedalj 12000 kr
    Silvermedalj 6000 kr
    Bronsmedalj 3000 kr
Nivå 2 VM Guldmedalj 10 000 kr
    Silvermedalj 5000 kr
    Bronsmedalj 3000 kr
Nivå 3 EM Guldmedalj 5000 kr
    Silvermedalj 3000 kr
    Bronsmedalj 2000 kr
Nivå 4 SM Guldmedalj 3000 kr
       
       
       

Stipendiet utdelas till medaljörernas förening som tillsammans med medaljörerna bestämmer hur pengarna ska användas. Varje stipendiat tilldelas max ett stipendium per nivå och år. En stipendiat kan vara en person eller ett lag. Ett minnespris delas ut till varje medaljör.

Ansökan om stipendium skickas till

Nyköpings Kommun

Nyköpings Arenor
Fritid,
611 83 Nyköping

 

Senast under januari månad behöver vi ha er ansökan för föregående års prestationer.