Föreningsbidrag

Visste du att om din förening har fler än 20 medlemmar, kan ni söka föreningsbidrag? På den här sidan hittar du information om hur du gör för att ansöka om bidrag.

Kultur- och fritidsnämnden i Nyköpings kommun reglerar vilka verksamheter och föreningar som är bidragsberättigade.
Du kan även söka startbidrag för din förening och vill du göra ett kulturarrangemang kan du söka bidrag för detta hos Nyköpings kommun. Se ansökningsblanketter till höger.